There is no word for the difference between me and the world

Det finns inget ord för skillnaden mellan mig och världen

There is no word for the difference between me and the world

Bok av Tilda Dalunde

Både kommentarer och trackbacks är för närvarande stängda.