Köp våra böcker

Vill du köpa våra böcker direkt från förlaget kan du göra det via bokhandeln Tudda Galumpan bok och papper, som är en del av vår verksamhet och finns i Järna.

Är du återförsäljare finns våra böcker också på Förlagssystem att beställa.

Som privatperson kan du beställa dem från Tudda Galumpans webbutik eller i någon nätbokhandel.

Du kan även beställa dem i din lokala bokhandel!